Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

10th Dimension Boys (full bộ) #38: Giải phóng

 10th Dimension Boys (full bộ) #38: Giải phóng

Vâng, thưa quý vị và các bạn, người đàn ông ấy giải phóng rất đúng lúc. :v
 10th Dimension Boys (full bộ) #38: Giải phóng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.