Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

10th Dimension Boys (full bộ) #42: Hư cấu và thực tế

 10th Dimension Boys (full bộ) #42: Hư cấu và thực tế

Ranh giới giữa hư cấu và thực tế mỏng manh lắm, mỏng như một tờ giấy quyết định thi hành án tử hình mà thôi.
 10th Dimension Boys (full bộ) #42: Hư cấu và thực tế
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.