Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Ba cha con (bộ mới) phần 46: Trị thương

 Ba cha con (bộ mới) phần 46: Trị thương

Gương mặt nhân vật chính này có vẻ quen quen. :v
 Ba cha con (bộ mới) phần 46: Trị thương
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.