Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Ba cha con (bộ mới) phần 47: Hai lần hò hẹn

 Ba cha con (bộ mới) phần 47: Hai lần hò hẹn

Phụ nữ không có son phấn không khác gì một cây xanh không có lá vậy.
 Ba cha con (bộ mới) phần 47: Hai lần hò hẹn
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.