Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Ba cha con (bộ mới) phần 50: Nhặt được ví rơi

 Ba cha con (bộ mới) phần 50: Nhặt được ví rơi

Người đời nói rồi: Nhặt được của rơi, tạm thời bỏ túi. Còn chuyện gì đến sau đó từ từ ta tính sau, cơ hội chỉ đến có một lần mà thôi!
 Ba cha con (bộ mới) phần 50: Nhặt được ví rơi
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.