Ba cha con (bộ mới) phần 52: 8 viên ngọc rồng

 Ba cha con (bộ mới) phần 52: 8 viên ngọc rồng

Phi-de đại đế cú này chắc tức quá mà lăn đùng ra chết. =))
 Ba cha con (bộ mới) phần 52: 8 viên ngọc rồng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.