Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Ba cha con (bộ mới) phần 53: Anh hùng cứu mỹ nhân

 Ba cha con (bộ mới) phần 53: Anh hùng cứu mỹ nhân

Hành sự tại nhân, thành sự tại thằng bạn thân. :v
 Ba cha con (bộ mới) phần 53: Anh hùng cứu mỹ nhân
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.