Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Ba cha con (bộ mới) phần 57: Câu chuyện bó đũa

 Ba cha con (bộ mới) phần 57: Câu chuyện bó đũa

Câu chuyện bó đũa ý nghĩa biết bao, qua bàn tay của hoạ sĩ Hàn Quốc nó trở thành lầy lộ biết bao. :v
 Ba cha con (bộ mới) phần 57: Câu chuyện bó đũa
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.