Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Ba cha con (bộ mới) phần 59: Báo động có sói

 Ba cha con (bộ mới) phần 59: Báo động có sói

Đã nghe một ai đó không nhớ tên nói rằng phụ nữ là sói, giờ mới thấy điều đó là đúng khi đọc xong câu chuyện này. =))
 Ba cha con (bộ mới) phần 59: Báo động có sói
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.