Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Ba cha con (bộ mới) phần 61: Ba chú lợn con

 Ba cha con (bộ mới) phần 61: Ba chú lợn con

"Trẻ cậy cha, già cậy con" - Định luật muôn thuở của loài người. :)
 Ba cha con (bộ mới) phần 61: Ba chú lợn con
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.