Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Ba cha con (bộ mới) phần 63: Sổ tay vượt ngục

 Ba cha con (bộ mới) phần 63: Sổ tay vượt ngục

Hãy nhớ: Đừng bao giờ để cho người khác dùng mình là vật thí nghiệm, hay nói ngắn gọn hơn là đừng tin người!
 Ba cha con (bộ mới) phần 63: Sổ tay vượt ngục
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.