Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Ba cha con (bộ mới) phần 67: Người đẹp nhất thế gian

 Ba cha con (bộ mới) phần 67: Người đẹp nhất thế gian

Từ xa xưa, luôn có những sự thật đã được chôn giấu rất kỹ càng mà không ai có thể biết đến...
 Ba cha con (bộ mới) phần 67: Người đẹp nhất thế gian
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.