Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Ba cha con (bộ mới) phần 72: Kẻ mạnh nhất

 Ba cha con (bộ mới) phần 72: Kẻ mạnh nhất

Đôi khi kẻ mạnh nhất được phân định bằng cách hên xui. :v
 Ba cha con (bộ mới) phần 72: Kẻ mạnh nhất

Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.