Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Bựa nương (bộ mới) phần 167: Hai thằng điên

 Bựa nương (bộ mới) phần 167: Hai thằng điên

Thật ra điên hay không là do ở chính bản thân mình, còn người khác ngoài xã hội người ta đánh giá thế nào thì cũng không quan tâm... :v
 Bựa nương (bộ mới) phần 167: Hai thằng điên
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.