Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Bựa nương (bộ mới) phần 180: Nghệ thuật câu cá

 Bựa nương (bộ mới) phần 180: Nghệ thuật câu cá

Cách câu cá không cần mồi, cá dù phơi bụng nhưng thịt vẫn tươi và trên hết vẫn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. :v
 Bựa nương (bộ mới) phần 180: Nghệ thuật câu cá
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.