Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Bựa nương (bộ mới) phần 182: Đệ nhất cung thủ

 Bựa nương (bộ mới) phần 182: Đệ nhất cung thủ

Cung thủ có đệ nhất nhưng không phải lúc nào cũng là nhất, sai 1 ly là đi 1 dặm ngay. :v
 Bựa nương (bộ mới) phần 182: Đệ nhất cung thủ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.