Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Bựa nương (bộ mới) phần 186: Đi qua những ngày mưa

 Bựa nương (bộ mới) phần 186: Đi qua những ngày mưa

Đi qua những ngày mua, thêm yêu những ngày nắng... đi qua những ngày tuyết rơi, thêm yêu những ngày hè nắng cực...
 Bựa nương (bộ mới) phần 186: Đi qua những ngày mưa
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.