Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Bựa nương (bộ mới) phần 188: Thằng cù lần (3)

 Bựa nương (bộ mới) phần 188: Thằng cù lần (3)

Đôi khi con gái họ không thích những người đàn ông quá thông minh, xảo quyệt... :v
 Bựa nương (bộ mới) phần 188: Thằng cù lần (3)
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.