Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Bựa nương (bộ mới) phần 191: Điều ước thứ 3

 Bựa nương (bộ mới) phần 191: Điều ước thứ 3

Theo truyện này ta có thể thống kê được, cứ 3 người sẽ có 1 người có vấn đề nhạy cảm. :v
 Bựa nương (bộ mới) phần 191: Điều ước thứ 3
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.