Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 417: Lời của chúa trời

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 417: Lời của chúa trời

Dù bạn là ai, bạn như thế nào, thì bạn vẫn là một sinh linh được chúa trời che chở và bảo vệ...
Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 417: Lời của chúa trời
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.