Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 430: Bóc cam bỏ vỏ

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 430: Bóc cam bỏ vỏ

Hãy là một người đàn ông có trách nhiệm với quả cam của mình. :)
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 430: Bóc cam bỏ vỏ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.