Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 436: Quả táo của Newton

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 436: Quả táo của Newton

Hai cuộc đời, hai số phận khác nhau. Kẻ lưu danh vào nhân loại, kẻ biến mất vào hư không...
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 436: Quả táo của Newton
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.