Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 448: Làm quen người đẹp

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 448: Làm quen người đẹp

Trong khi bạn làm quen người khác, có vài người đang tìm cách làm quen bạn. Hạnh phúc như cái đuôi của bạn vậy, nó luôn theo sau bạn. :v
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 448: Làm quen người đẹp
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.