Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 452: Tác Dăng chần chừ

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 452: Tác Dăng chần chừ

Tới luôn đi anh Dăng ơi, nơi rừng sâu này chỉ cần giới tính là nữ là được, không cần xấu đẹp đâu. :v
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 452: Tác Dăng chần chừ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.