Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 457: Nam sao nữ vậy

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 457: Nam sao nữ vậy

Trước khi trách người khác quá đáng hãy nghỉ đến bản thân mình. :))
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 457: Nam sao nữ vậy
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.