Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Lee Chul (bộ mới) phần 71: Cân đẩu vân (2)

 Lee Chul (bộ mới) phần 71: Cân đẩu vân (2)

Tôi vẫn không hiểu tại sao Sôn Gô Ku tân hồn không trong sáng mà sao vẫn ngồi trên cân đẩu vân được? :v
 Lee Chul (bộ mới) phần 71: Cân đẩu vân (2)
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.