Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Lee Chul (bộ mới) phần 73: Đồng lõa của tội ác

 Lee Chul (bộ mới) phần 73: Đồng lõa của tội ác

Cổ nhân nói đâu có sai: "Bóng tối chính là đồng lõa của tội ác". 🤣
 Lee Chul (bộ mới) phần 73: Đồng lõa của tội ác
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.