Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Lee Chul (bộ mới) phần 76: Tội phạm có tâm

 Lee Chul (bộ mới) phần 76: Tội phạm có tâm

Tên tội phạm mà ngay cả lực lượng cảnh sát cũng phải ngả mũ kính phục. 😌
 Lee Chul (bộ mới) phần 76: Tội phạm có tâm
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.