Lee Chul (bộ mới) phần 80: Kiếm sĩ hung hãn

 Lee Chul (bộ mới) phần 80: Kiếm sĩ hung hãn

Anh ấy đã hung hãn đến mức quên mất bản thân anh là ai. :))
 Lee Chul (bộ mới) phần 80: Kiếm sĩ hung hãn
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.