Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Lee Chul (bộ mới) phần 81: Nhị vị sát thủ

 Lee Chul (bộ mới) phần 81: Nhị vị sát thủ

Một sát thủ khôn ngoan là một sát thủ biết cách ăn bánh mà không trả tiền. 🤣
 Lee Chul (bộ mới) phần 81: Nhị vị sát thủ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.