Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Lee Chul (bộ mới) phần 82: Khả năng đọc vị (2)

 Lee Chul (bộ mới) phần 82: Khả năng đọc vị (2)

Phận là con trai, chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài...
 Lee Chul (bộ mới) phần 82: Khả năng đọc vị (2)
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.