Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Lee Chul (bộ mới) phần 84: Người chồng tương lai

 Lee Chul (bộ mới) phần 84: Người chồng tương lai

Tại sao trên đời lại có những con người số phận đến thế không biết nữa. :v
 Lee Chul (bộ mới) phần 84: Người chồng tương lai
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.