Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Lee Chul (bộ mới) phần 86: Tương lai rực rỡ

 Lee Chul (bộ mới) phần 86: Tương lai rực rỡ

Con gái có sắc đẹp giống như một chiến binh có vũ khí huỷ diệt trước một trận chiến toàn gươm, giáo mác vậy...
 Lee Chul (bộ mới) phần 86: Tương lai rực rỡ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.