Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Lee Chul (bộ mới) phần 87: Nỗi buồn của anh Nhân

 Lee Chul (bộ mới) phần 87: Nỗi buồn của anh Nhân

Tờ kết quả ở pic cuối đã nói lên tất cả tấm lòng nhân ái của anh Nguyễn Văn Nhân. :))
 Lee Chul (bộ mới) phần 87: Nỗi buồn của anh Nhân
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.