Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Lee Chul (bộ mới) phần 91: Mật hiệu bàn tay

 Lee Chul (bộ mới) phần 91: Mật hiệu bàn tay

Tôi vẫn chưa hiểu ông trùm đã đưa ám hiệu hàm ý chỉ gì ở tình huống cuối cùng. :v
 Lee Chul (bộ mới) phần 91: Mật hiệu bàn tay
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.