Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Lee Chul (bộ mới) phần 92: Ông Bụt tội nghiệp

 Lee Chul (bộ mới) phần 92: Ông Bụt tội nghiệp

Đúng là phận làm dâu trăm họ đúng khổ, ngồi yên một chỗ mà cũng bị mang hoạ vào thân.😂
 Lee Chul (bộ mới) phần 92: Ông Bụt tội nghiệp
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.