Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Lee Chul (bộ mới) phần 93: Đếm cừu

 Lee Chul (bộ mới) phần 93: Đếm cừu

Anh đâu ngờ trong mơ bầy cừu cũng có khả năng phản ứng lại trí tưởng tượng của anh. :v
 Lee Chul (bộ mới) phần 93: Đếm cừu
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.