Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Lee Chul (bộ mới) phần 94: Toà tháp tử thần (2)

 Lee Chul (bộ mới) phần 94: Toà tháp tử thần (2)

Mắt mệt với cái tình huống toà tháp này quá đi mất. =))
 Lee Chul (bộ mới) phần 94: Toà tháp tử thần (2)
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.