Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Lee Chul (bộ mới) phần 99: Nhớ người yêu (2)

 Lee Chul (bộ mới) phần 99: Nhớ người yêu (2)

Nhớ một người, thương một người, yêu một người... tổng cộng là 3 người...
 Lee Chul (bộ mới) phần 99: Nhớ người yêu (2)
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.