Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 173: Hai mùa Noel

 Mr. FAP (bộ mới) phần 173: Hai mùa Noel

Mùa noel đó, chúng ta quen bên giáo đường, mùa noel đó anh dắt em vào tình yêu... Quỳ bên hang sâu, nghe lời kinh chúa nguyện cầu...
 Mr. FAP (bộ mới) phần 173: Hai mùa Noel
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.