Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 174: Kỳ tích 1 giây

 Mr. FAP (bộ mới) phần 174: Kỳ tích 1 giây

Chỉ với một giây, mọi thứ đều có thể thay đổi, kể cả tình cảm con người nữa. :))
 Mr. FAP (bộ mới) phần 174: Kỳ tích 1 giây
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.