Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 175: 10 giây định mệnh

 Mr. FAP (bộ mới) phần 175: 10 giây định mệnh

10 giây thôi cũng làm bên biết bao nhiêu chuyện, trong 10 giây đó, một chàng trai có thể cởi áo, cởi quần, bỏ áo giáp...
 Mr. FAP (bộ mới) phần 175: 10 giây định mệnh
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.