Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 177: Cô gà mái mơ

 Mr. FAP (bộ mới) phần 177: Cô gà mái mơ

Từ xưa đến nay, con đực khỏe mạnh luôn được ưu tiên để duy trì nòi giống sau này...
 Mr. FAP (bộ mới) phần 177: Cô gà mái mơ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.