Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 178: Chọn hoàng hậu

 Mr. FAP (bộ mới) phần 178: Chọn hoàng hậu

Vị vua anh minh và công tâm, biết cách lựa chọn những điều tốt đẹp nhất cho đất nước nói chung và bản thân minh nói riêng. =))
 Mr. FAP (bộ mới) phần 178: Chọn hoàng hậu
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.