Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 179: Bán rẻ linh hồn

 Mr. FAP (bộ mới) phần 179: Bán rẻ linh hồn

Một lần nữa, hình ăn văn học cô bé bán diêm lại thành chủ đề khai thác của truyện bựa Hàn Quốc. :v
 Mr. FAP (bộ mới) phần 179: Bán rẻ linh hồn
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.