Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 182: Đùa với phụ nữ

 Mr. FAP (bộ mới) phần 182: Đùa với phụ nữ

Cư dân mạng đã nói rõ rồi: Không nên đùa với phụ nữ, vì phụ nữ ví như hổ dữ, bạn trèo lên lưng nó có nghĩa là sớm muộn gì bạn cũng bị nó ăn thịt. :v
 Mr. FAP (bộ mới) phần 182: Đùa với phụ nữ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.