Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 188: Chơi trượt tuyết

 Mr. FAP (bộ mới) phần 188: Chơi trượt tuyết

Con gái muốn gì là sẽ được chiều ngay, hạnh phúc như thế còn khao khát gì hơn nữa chứ? :v
 Mr. FAP (bộ mới) phần 188: Chơi trượt tuyết
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.