Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 189: The ring (4)

 Mr. FAP (bộ mới) phần 189: The ring (4)

Tưởng con ma như thế nào cơ. :))
 Mr. FAP (bộ mới) phần 189: The ring (4)
Click vào đây để xem truyện the ring có liên quan đến phần này. :v
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.