Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 190: Khoá trinh tiết

 Mr. FAP (bộ mới) phần 190: Khoá trinh tiết

Vị tráng sĩ ở pic cuối không quan tâm đến bà vợ hay là quá quan tâm đến người quản gia? Mà người ta hay nói càng đẹp trai càng gay, không biết có đúng hay không...
 Mr. FAP (bộ mới) phần 190: Khoá trinh tiết
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.