Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 192: 6 viên ngọc rồng (2)

 Mr. FAP (bộ mới) phần 192: 6 viên ngọc rồng (2)

Trong phần trước đó, chúng ta biết Bulma đã giấu viên ngọc rồng thứ 7 ở đâu. Nhưng trong phần này, liệu có thực sự hay không sự việc Bulma bị tên da xanh lét nào đó cướp hết chỗ ngọc rồng? :v
 Mr. FAP (bộ mới) phần 192: 6 viên ngọc rồng (2)
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.